Wyrok KIO z 20 września 2011 r. (KIO/1941/11)

Jak ustaliła Izba, wykonawca, który uzyskał zamówienie, powinien był dołączyć do swojej oferty dokumenty, takie jak:

Wydruk ze strony Microsoft WHCL potwierdzający poprawną współpracę oferowanych modeli komputerów z systemem operacyjnym Windows Vista 32bit/64bit oraz Windows 7 32bit/64bit, potwierdzenie spełniania wymagań dotyczących efektywności energetycznej co najmniej równoważnej ze specyfikacjami programu Energy Star – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 106/2008 z dnia 15 stycznia 2008 r. oraz Certyfikatu lub deklaracji CE: tabela nr II – 5 sztuk laptopów – wydruk ze strony Microsoft WHCL potwierdzający poprawną współpracę oferowanych modeli komputerów z systemem operacyjnym Windows Vista 32bit/64bit oraz Windows 7 32bit/64bit, potwierdzenie spełniania wymagań dotyczących efektywności energetycznej co najmniej równoważnej ze specyfikacjami programu Energy Star – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 106/2008 z dnia 15 stycznia 2008 r. oraz Certyfikatu lub deklaracji CE: tabela nr III – 2 sztuki laptopów – wydruk ze strony Microsoft WHCL potwierdzający poprawną współpracę oferowanych modeli komputerów z systemem operacyjnym Windows Vista 32bit/64bit oraz Windows 7 32bit/64bit, potwierdzenie spełniania wymagań dotyczących efektywności energetycznej co najmniej równoważnej ze specyfikacjami programu Energy Star – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 106/2008 z dnia 15 stycznia 2008 r. oraz Certyfikatu lub deklaracji CE: tabela nr IV – 18 sztuk zestawów komputerowych – wydruk ze strony Microsoft WHCL potwierdzający poprawną współpracę oferowanych modeli komputerów z systemem operacyjnym Windows Vista 32bit/64bit oraz Windows 7 32bit/64bit, potwierdzenie spełniania wymagań dotyczących efektywności energetycznej co najmniej równoważnej ze specyfikacjami programu Energy Star – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 106/2008 z dnia 15 stycznia 2008 r. oraz Certyfikatu lub deklaracji CE: tabela nr V – 3 serwery – oferowane serwery muszą znajdować się na liście Windows Sewer Catalog i posiadać status „Designed for Windows” dla MS Windows Server 2003 w wersji x86 ix64, potwierdzenie spełniania wymagań dotyczących efektywności energetycznej co najmniej równoważnej ze specyfikacjami programu Energy Star – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 106/2008 z dnia 15 stycznia 2008 r. oraz Certyfikatu lub deklaracji CE: tabela nr XIV – urządzenia wielofunkcyjne (format A3) – 2 sztuki – potwierdzenie spełniania wymagań dotyczących efektywności

Tajemna wiedza

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>