Wyrok KIO z 12 sierpnia 2010 r. (KIO 1624/10,1625/10)

„Kwota, jaką zamawiający zgodnie z art. 86 ust. 3 ustawy Pzp podaje do wiadomości wykonawców przed otwarciem ofert – jaką zamierza wydatkować na realizację zamówienia – może się opierać na wyliczonej wartości szacunkowej przedmiotu zamówienia. Nie jest to jednak warunek konieczny. Zamawiający jest uprawniony, aby podać np. kwotę niższą od wartości szacunkowej, jeżeli uważa, iż sytuacja konkurencyjna na rynku stwarza możliwość, iż zostanie złożona oferta odpowiadająca tej kwocie”.

W innym orzeczeniu Izba potwierdziła, że wartość szacunkowa może, lecz nie musi, być podstawą określenia kwoty podawanej podczas otwarcia ofert.

Wyrok KIO z 22 sierpnia 2011 r. (KIO 1693/11). „Czynność ustalania szacunkowej wartości zamówienia jest irrelewant- na w odniesieniu do uregulowanej w art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy przesłanki unieważnienia postępowania. Jedynie kwota, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, o której mowa w art. 86 ust. 3 ustawy, stanowi punkt odniesienia dla oceny, czy w danym stanie faktycznym zaktualizowała się przesłanka unieważnienia postępowania na podstawie przepisu art. 93 ust. 1 pkt 4 Pzp”.

Wartość szacunkowa z zasady nie będzie równa kwocie, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, gdyż kwota ta musi uwzględniać realne obciążenie finansowe zamawiającego i zazwyczaj zawiera podatek od towarów i usług, a także może zawierać podatek akcyzowy czy też cła. Podanie przez zamawiającego kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, ma jasny cel.

Tajemna wiedza

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>