Dowiedz się jak wybrać adwokata ze Szczecina

Adwokat ze Szczecina musi być dobrze wybrany

Jako, że rynek usług prawniczych jest łatwo dostępny dla potencjalnych kandydatów to znalazło się na nim wiele osób, które nie posiadają wysokich kompetencji do świadczenia tego typu usług. Aby zatem uniknąć problemów należy nie korzystać z ich usług. Tylko najlepiej wybrany adwokat Szczecin, który posiada dużą wiedzę oraz doświadczenie jest w stanie przyczynić się do osiągnięcia naprawdę dobrych efektów i rezultatów wynikających z jego działania.

Adwokat dalej

Szybkie rozwiązanie spraw-Adwokat Kraków

Doświadczony Adwokat w Krakowie

To doprawdy nieoceniona pomoc dla każdego kto potrzebuje autentyczne wsparcia. Starajcie się poznać liczne interesujące techniki i wybierajcie takie usługi, jak Adwokat Kraków, który działa naprawdę bardzo aktywnie w tym miejscu i oferuje nam niezwykle dużo interesujących rozwiązań dla naszych wszystkich potrzeb. Jest wiele potrzeb związanych z prowadzeniem skutecznej i nowoczesnej kancelarii prawnej.

Adwokat dalej

Rozwiązywanie trudnych spraw sądowych a dobry adwokat – Lubin

Najlepszy adwokat – Lubin

Wiele osób zastanawia się nad tym, jak można skutecznie i niezwykle prosto poradzić sobie z wyborem takich niesamowitych rozwiązań, jakie obecnie dla ciebie mamy. Warto jest sprawdzić takie firmy, które są w stanie zaoferować ci najlepszych prawników. W wielu przypadkach przyda się profesjonalny adwokat Lubin to miasto, w którym odnajdziesz dla siebie wiele interesujących możliwości.

Adwokat dalej

Warszawa miastem adwokatów

Warszawa jest pełna adwokatów

Adwokat Warszawa to profesja, które jest bardzo popularna w stolicy. Można znaleźć naprawdę wielu świetnych profesjonalistów w stolicy i skorzystać z ich bardzo interesujących usług. Dlatego też warto zainteresować się ich ofertą i tym co tak naprawdę są oni w stanie zaoferować wszystkim swoim klientom. Tym samym korzystanie z ich usług będzie należało do niezwykle przyjemnych i korzystnych dla praktycznie każdej osoby.

Adwokat dalej

Gdzie znajdzie się dobry adwokat – Katowice

Usługi adwokata w Katowicach

Zastanawiasz się nad tym, jak niezwykle prosto i skutecznie poradzić sobie z wyborem dobrego specjalisty, jakim jest adwokat Katowice to miasto, w którym odnajdziesz dla siebie naprawdę interesujące rozwiązania wysokiej jakości. Dzięki nam będziesz w stanie prosto i skutecznie skorzystać z tych niesamowitych środków, jakie dzisiaj ci dajemy. Wybierając nasze przedsiębiorstwo jesteś w stanie bardzo łatwo i szybko odnaleźć dla siebie interesujące rozwiązania tego typu.

Adwokat dalej

Wyrok KIO z 19 sierpnia 2011 r. (KIO/1662/11)

Izba nie podzieliła powyższego stanowiska Odwołującego. Wskazała, że „katalogi producenta są typowymi dokumentami, których celem jest potwierdzenie spełniania przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego, a więc są dokumentami, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp. Dowodzenie spełniania wymagań dopiero na etapie postępowania odwoławczego nie prowadzi w żaden sposób do zmiany treści oferty. Sam przedmiot dostawy określony został w innych dokumentach ofertowych, zaś karty katalogowe nie stanowią elementu oświadczenia woli wykonawcy określającego przedmiot, który zobowiązuje się dostarczyć. Ich celem jest jedynie potwierdzenie, że przedmiot ten jest zgodny z wymaganiami Zamawiającego. Zatem w sytuacji, gdy katalogi przedłożone wraz z ofertą nie potwierdziły w pełni spełniania tych wymagań, to z uwagi na charakter tych dokumentów podlegałyby one uzupełnieniu lub wyjaśnieniom w trybie art. 26 ust. 3 i 4 ustawy Pzp”.

Tajemna wiedza dalej

Opieczętowanie i spis inwentarza cz. III

Ceny poszczególnych składników majątku masy upadłości zarówno ruchomości jak i nieruchomości należy ustalić według cen z daty ogłoszenia upadłości. Przymusowe otworzenie zamkniętych pomieszczeń i schowków, przeszukanie rzeczy upadłego, jego mieszkania i schowków lub przeszukanie odzieży, którą upadły ma na sobie dokonane będzie przez komornika na żądanie syndyka (art. 106 pr. upadł ).

Tajemna wiedza dalej

Wyrok KIO z 25 sierpnia 2010 r. (KIO 1733/10)

„Ustawa pzp wyjątkowo przewiduje we wprowadzonym tą nowelizacją przepisie art. 93 ust. la pzp możliwość unieważnienia postępowania również po otwarciu ofert z powodu utraty środków finansowych na sfinansowanie lub współfinansowanie zamówienia pochodzących ze środków unijnych lub bezzwrotnej pomocy państw EFTA. Jednak dla skorzystania z tej podstawy unieważnienia konieczne jest przewidzenie możliwości unieważnienia postępowania na tej podstawie w dokumencie wszczynającym postępowanie. Zamawiający nie zawarł w ogłoszeniu o zamówieniu takiego postanowienia, zatem pozbawił się możliwości unieważnienia postępowania z powodu odmowy przyznania pomocowych środków finansowych z mechanizmu finansowego EOG (należącego do obszaru EFTA). Natomiast jako oczywiście błędne należy uznać rozumowanie Zamawiającego wiążące następczy brak środków finansowych z przepisem art. 387 § 1 kc i twierdzenie, że w razie zawarcia umowy z Odwołującym doszłoby do zawarcia umowy o świadczenie niemożliwe”.

Tajemna wiedza dalej

Kryteria oceny ofert na pięć podkryteriów

Można więc założyć, że wszelkiego rodzaju odmiany kryterium jakościowego określane przez zamawiających wprost jako „jakość” lub „koncepcja wykonanego zamówienia” z natury rzeczy zawierają element subiektywny, dozwolony zresztą przez samą pzp, która kryterium jakości wymienia pośród przykładowych, jakie stosować mogą zamawiający15. Dlatego zamawiający powinien starać się zminimalizować ten subiektywny element, który prowadzić może do nierównego traktowania wykonawców, na co wskazała KIO w wyroku z 28 czerwca 2010 r. (KIO/UZP 1168/10). Zamawiający określił w siwz minimalne wymogi określone w ramach opisu przedmiotu zamówienia, podzielił kryterium „Koncepcja wykonania usługi” 15 Zob. wyrok KIO z 6 stycznia 2010 r. (KIO/UZP 1804/09).

Tajemna wiedza dalej

Wyrok KIO z 7 lutego 2012 r. (KIO/154/12)

Izba ustaliła, że odwołujący nie załączył wymaganej DTR dla szaf specjalnego przeznaczenia oraz instrukcji obsługi na pozostałe meble ani certyfikatów EN 14 470-1 i EN 14 470-2 dla szaf na materiały palne i butle na gazy. Z kolei z certyfikatów EN 13 150 oraz EN 14 727 przedstawił tylko na zestawy wyspowe i przyścienne w zakreślonych wymiarach i nie dołączył załączników stanowiących integralną część Certyfikatu Nr 51/11, potwierdzających zakres jego udzielenia.

Tajemna wiedza dalej